LOGIN
SØG FIU > FIU's vision og værdier > Første fase - Præsentation af visionen
Første fase - Præsentation af visionen
FIU's vision og værdier er vedtagne og kan nærstuderes i nedenstående
 

Det udpegede tema og udviklingsfokus for FIU i 2015 har været organisationens vision og værdier.

I slutningen af 2014 formulerede ledelsen visionen og værdierne for FIU. Disse blev i begyndelsen af 2015 præsenteret for organisationen, først i brevform og på sidenhen i form af et oplæg på repræsentantskabsmødet. Formålet med denne indledende fase har været at skabe fokus på og kendskab til FIU’s vision og værdier, og dermed være med til at give organisationens medarbejderne en bedre samlet forståelse af den ønskede retning for organisationen. Hensigten er, på denne baggrund, at danne grundlag for at arbejde videre med konkretisering og implementering af vision og værdier i FIU.

Dokumenter til første fase:


1. Infobrev - Visionen der blev til virkelighed

2. Formandens visionsberetning på repræsentantskabsmødet

3. Spørgsmål og svar til processen om vision

4. Plakat