LOGIN
SØG FIU > FIU's vision og værdier > Anden fase - Konkretisering af visionen
Anden fase - Konkretisering af visionen
Møderækken om implementeringen af FIU’s vision er vel overstået. Det er nu op til bestyrelsen at prioritere og vælge de bedste blandt de mange forslag. I nedenstående kan du orientere dig i de nye forslag til praksisser og arbejdsgange, der er resultatet af møderne med blandt andre FIU's brugergrupper, foreninger og personale.
 

Møderækken om implementeringen af FIU’s vision har givet organisationen mange værdifulde ideer til nye tiltag og praksisser. Det er nu op til bestyrelsen at prioritere og vælge de bedste blandt dem. Dette forehavende forventes afsluttet i løbet af august måned, hvorefter implementeringen af forslagene kan indledes. Se dokumentet "Status og succeskriterier for arbejdet med FIU's vision" for en mere detaljeret beskrivelse af hvor i visions/forandringsprocessen organisationen befinder sig.

Dokumenter til anden fase:


1. Indbydelse til møder omkring udrulning af FIU's nye vision og værdier
2. Deltagerguide + vision, værdier og ledetråde
3. Status, succeskriterier og evaluering af arbejdet med FIU’s vision
4. Samlet referat fra møderne om implementering af FIU's vision og værdier
5. Referat af tilfredshedsanalyse
6. Referat af møderne fra FIU-personalets temadag