LOGIN
SØG FIU > Hermes Hallen > Aflysninger

AFLYSNINGER I FORENINGSTIDEN
For et overblik over kendte aflysninger i Hermes-hallen i foreningstiden - det vil sige tiden mellem kl. 15-23 (kan variere lidt fra anlæg til anlæg) - for sæsonen 2017-2018 klik her

AFLYSNINGER I DAGTIMERNE

For et overblik over kendte aflysninger Hermes-hallen i dagtimerne - det vil sige mellem kl. 8-15 (kan variere lidt fra anlæg til anlæg) - for sæsonen 2017-2018 klik her

OM AFLYSNINGER
Aflysninger vil som udgangspunkt blive meldt direkte til berørte foreninger af FIUs administration. Hvis du har nogle spørgsmål, eller er i tvivl om en aflysning, kan du altid kontakte FIUs administration på fiu@fiu-frederiksberg.dk / tlf. nr. 38 77 60 00.