LOGIN
SØG FIU > Aflysninger
Alle aflysninger
Få et samlet overblik over meldte aflysninger på alle anlæg her

OM AFLYSNINGER

Per 1. juni meldes alle kendte aflysninger i samtlige af FIUs faciliteter for de kommende 12 måneder ud til foreningerne via mail. Når nye aflysninger opstår i løbet af en sæson, tilføjes de denne liste. Aflysninger meldes desuden ud til de berørte foreninger. Dette sker direkte per mail til foreningens klubrepræsentant (fremgår af FIUs hjemmeside – Organisation – Klubrepræsentanter). Det tilstræbes, at der minimum er tre ugers varsel på alle aflysninger. 


Hvis du har nogle spørgsmål, eller er i tvivl om en aflysning, kan du altid kontakte FIUs administration på fiu@fiu-frederiksberg.dk / tlf. nr. 38 77 60 00.


AFLYSNINGER I FORENINGSTIDEN
For et samlet overblik over kendte aflysninger i foreningstiden - det vil sige hverdage mellem kl. 15-23 og weekend. (kan variere lidt fra anlæg til anlæg)


For sæsonen 2018-2019 klik her


AFLYSNINGER I DAGTIMERNE

For et samlet overblik over kendte aflysninger i dagtimerne - det vil sige hverdage mellem kl. 8-15 (kan variere lidt fra anlæg til anlæg) -


For sæsonen 2018-2019 klik her